Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हाल सम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारी


२०२७ सालदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा पदस्थापन भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

नाम

देखि

सम्म

सि.नं.

नाम

देखि

सम्म

श्री रुप बहादुर स्वार

२०२७

२०२८।३।२

       

श्री रामजी प्रसाद गुप्ता

२०२८।३।२७

२०२९।६।३०

१८

श्री मोहनसिंह खत्री

२०५४।९।२४

२०५५।३।३२

श्री चक्रबन्धु अर्याल

२०२९।७।७

२०३३।७।३

१९

श्री प्रेमनारायण शर्मा

२०५५।४।६

२०५६।८।२२

श्री दामोदर रेग्मी

२०३३।७।१९

२०३६।६।३१

२०

श्री शिव प्रसाद नेपाल

२०५६।९।४

२०५८।३।३१

श्री लोकेन्द्रराज शर्मा

२०३६।७।३०

२०३७।३।६

२१

श्री गीता प्रसाद खनाल

२०५८।४।१८

२०५८।९।२९

श्री रामचन्द्र उपाध्याय

२०३७।८।२९

२०३९।६।२४

२२

श्री नेत्र प्रसाद शर्मा

२०५९।१।२९

२०६२।१।२६

श्री बलराम कापर

२०३९।७।१९

२०४०।११।३

२३

श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेल

२०६२।२।३०

२०६३।३।१५

श्री बद्रिनाथ शर्मा

२०४०।१२।५

२०४२।११।१०

२४

श्री शंकर अर्याल

२०६३।३।२५

२०६४।२।२३

श्री केशवराज पौडेल

२०४२।१२।३

२०४६।३।६

२५

श्री अब्दुल कलाम खाँ

२०६४।३।१०

२०६५।६।२५

१०

श्री रामकृष्ण पन्त

२०४६।३।२५

२०४६।१२।२२

२६

श्री टेकवीर जंग रायमाझी

२०६५।७।१८

२०६६।३।१९

११

श्री गणेश प्रसाद भट्टराई

२०४७।१।२७

२०४७।५।७

२७

श्री परशुराम अर्याल

२०६६।४।२३

२०६८।३।१०

१२

श्री विजयराज भट्टराई

२०४७।५।२१

२०४८।७।२५

२८

श्री कवीन्द्र नेपाल

२०६८।३।३१

२०७०।३।७

१३

श्री पद्मराज रेग्मी

२०४८।८।९

२०४९।९।३

२९

श्री कमलराज ढकाल

२०७०।३।२१

२०७१।८।१०

१४

श्री कमल प्रसाद लालकर्ण

२०४९।९।२७

२०४९।१२।२४

३०

श्री चन्द्र प्रसाद गैरे

२०७१।८।११

२०७२।७।९

१५

श्री बद्री बहादुर कार्की

२०५०।३।२७

२०५२।६।१२

३१

श्री प्रदीपराज कणेल

२०७२।७।१०

२०७३।३।१७

१६

श्री गंगा बहादुर के.सी.

२०५२।६।२२

२०५३।१२।२४

३२

श्री उदय बहादुर राना मगर

२०७३।३।२०

२०७३।८।१

       

३३

श्री कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना

२०७३।८।१३

२०७४।०६।११

       

३४

श्री गोपालप्रसाद अर्याल

२०७४।०६।१२

२०७५।०१।१९

       

३५

श्री कोशलराज शर्मा

२०७५।०१।२०

२०७५।०३।१४

       

३६

श्री यदुनाथ पौडेल

२०७५।०३।१८

हालसम्म