Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी आएको सूचना


२०७६ श्रावण १३ गते सम्म राहदानीको फाराम यस कार्यालयमा पेश गर्नु भएका सेवाग्राहीको MRP राहदानी विभागबाट यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र र भौचर लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।