Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको DEOC जिल्ला आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रमा 24 सै घण्टा जिल्लामा घटेका विपद् सम्बन्धी घटनाहरूको सूचनाहरू संकलनको लागि 9857088833 नम्बर रहेको हुंदा आफ्नो गाउँ, टोल र घरमा घटेका विभिन्न विपद् सम्बन्धी जानकारी गराइदिनुभई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।