Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी शाखाबाट गरिने कार्यहरुः-

- द्रुत (अर्जेण्ट) राहदानीको लागि नागरिकताको आधिकारिकता प्रमाणित गरी राहदानी विभाग, काठमाडौंमा सिफारिस गरी पठाउने ।

- नयाँ राहदानीको लागि दरखास्त फाराम फाराम संकलन गर्ने ।

- राहदानी विभागबाट तयार भै आएका राहदानीहरु वितरण गर्ने ।

- अध्यागमन विभाग, विदेश स्थित नेपाल राजदुतावास तथा राहदानी विभागलगायतका निकायबाट माग भै आएका राहदानीको अभिलेख प्रमाणित गरी पठाउने ।

राहदानी प्राप्तिको जानकारी टोल फ्रि नम्वर १६१८०७९५२०८३३ मा नेपाल टेलिकमको मोबाइल तथा ल्याण्डलाइनबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।