Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्थानीय प्रशासनसँग सम्वद्ध कार्यहरु

  • भारतीय पेन्सन सम्बद्ध पारिवारिक विवरण निवेदनको ढाँचा
  • आदिवासी/ जनजाति, दलित, मधेसी प्रमाणित निवेदनको ढाँचा
  • दुई नामथर प्रमाणित
  • शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा
  • संस्था दर्ता प्रक्रिया
  • संस्था दर्ता निवेदन ढाँचा
  • संस्था दर्ता गर्ने विधान
  • सार्वजनिक कार्यालयहरुकाे लागि सवारी अनुमती पत्र

संस्था दर्ता विधान र निवेदनको ढाँचा आवश्यक परेमा डाउनलोडमा Click गर्नुहोस् ।