Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी आएको सूचना

13 दिन अगाडी

2076-03-23


२०७६ असार ३ गते सम्म राहदानीको फाराम यस कार्यालयमा पेश गर्नु भएका सेवाग्राहीको MRP राहदानी विभागबाट यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र र भौचर लिएर कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।