Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी आएको सूचना

7 दिन अगाडी

2076-05-29


२०७६ भाद्र ८ गते सम्म राहदानीको फाराम यस कार्यालयमा पेश गर्नु भएका सेवाग्राहीको राहदानी विभागबाट MRP तयार भई यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र र भौचर लिएर कार्यालयमा स्वयं व्यक्ति उपस्थित भई सम्पर्क राख्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।