Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

एकीकृत घुम्ती सेवाका तस्विरहरु

4 महिना अगाडी

2076-01-02