Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

मिति २०७८-०२-२४ गते जिल्ला सुरक्षा समिती गुल्मी र पर्वत बीच सम्पन्न भएको अन्तर जिल्ला समन्वय बैठकको तस्विर