Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

भुवन बहादुर बस्नेत


भुवन बहादुर बस्नेत


भुवन बहादुर बस्नेत
टाइपिष्ट नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद टाइपिष्ट नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल daogulmi1@moha.gov.np
सम्पर्क 9857061817
ठेगाना चन्द्रकोट 8, गुल्मी
बहाल मिति N/A