Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

रुद्रा देवी शर्मा

  • रुद्रा देवी शर्मा

रुद्रा देवी शर्मा


रुद्रा देवी शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9857017777
बहाल मिति २०७७ पुष ८