Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

तुल्सीराम न्याैपाने


तुल्सीराम न्याैपाने


तुल्सीराम न्याैपाने
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847071260
ठेगाना छत्रदेव 7, अर्घाखाची
बहाल मिति N/A