Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

स्थानीयतहगत विवरण

स्थानीय तह अन्तर्गतको COVID-19 संग सम्बन्धित विवरण स्थानीय तहलाई Click गरी हेर्न सक्नुहुन्छ ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस