Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा कोठा नं. ६ 2076-08-15

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

क्र.सं.

सेवा सुविधाहरुको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

कोठा नं.

 राष्ट्रिय परिचय पत्र

राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता

१. तोकिएको ढाँचाको निवेदन

२. सक्कल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र  ३. बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि उपलब्ध भएसम्म

४. नागरिकताको प्रमाण पत्रमा जन्ममिति नखुलेको हकम सो खुल्ने प्रमाण वा गा.पा./न.पा. को सिफारिस

५. विवाहित महिलाको हकमा सक्कल विवाह दर्ता प्रमाण पत्र ( नागरिकतामा पतिको नाम उल्लेख नभएमा)

६. बसाईं-सराइ गरेकाहरुको हकमा सक्कल बसाईसाइ प्रमाणपत्र

प्रक्रिया पुगेपछि

निशुल्क

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण

१. विवरण दर्ता गर्दा उपलब्ध गराएको Enrollment Receipt

२. सम्बन्धीत व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई विद्युतिय औंठाछाप दिनुपर्ने । 

विभागबाट कार्ड प्राप्त भए पछी

निशुल्क

प्र.अ. /स.प्र.जि.अ शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 
               

प्रमुख जिल्ला अधिकारी  : मोबाइल ९८५७०१७७७७                             

नोटिस बोर्ड न‌‌ः १६१८०७९५२०८३३

सूचना अधिकारी: ९८५७०६७२४४

फ्याक्सः ०७९५२०२४२/५२०२८४     

Website: daogulmi.moha.gov.np

 Email: daogulmi2046@gmail.com

Face book:  facebook.com/daogulmi      

Twitter: twitter.com/daogulmi

                 

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार

कन्ट्रोल ०१-४२११२०८

 

नोट:

ना.प्र. ….. ….. ….. ……. नागरिकता प्रमाणपत्र

स.प्र.जि.अ.  …… ……. सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्र.अ.   …………………  प्रशासकीय अधिकृत

न.पा.  ………………    नगरपालिका

गा.पा. …   …….. ….   गाउँपालिका


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-10-24 11:57:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

Powered By: ProActive Developers