Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

आ.व. ०७५/०७६ को सेवाप्रवाह सार्वजनिकिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

2076-04-19

2076-04-19


आज मिति २०७६ श्रावण १९ गते जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख¸ नागरिक समाज¸ पत्रकार लगायत सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आ.व. ०७५/०७६ मा सम्पादन गरेका मुख्य कृयाकलापहरुको सार्वजनिकिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री यदुनाथ पौडेलज्यूले सम्पादन गरिएका कामका मुख्य ८० वटा कार्यहरुलाई विभिन्न ६ शीर्षक (शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था¸ सुशासन र सेवाप्रवाह¸ सामाजिक सुधार र रुपान्तरण¸ विपद् व्यवस्थापन¸ समन्वय र सहजिकरण र सदाचार र आर्थिक अनुशासन) मा विभाजन गरी बुँदागत हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विस्तृत विवरण हेर्नको लागि तलको फाइल Download गर्नुुहुन अनुरोध छ । 

Attached Files