Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

आ.व. ०७६/०७७ (मिति २०७६।०४।०१ देखि २०७७।०३।३१ गतेसम्म) काे वार्षिक कार्य प्रगति विवरण,

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस