Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

सवारी पास सम्बन्धी जरुरी सूचना

2077-03-28

2077-03-28


DAO_Suchana_3_28.jpg तस्बिर :

सवारी पास सम्बन्धी जरुरी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस