Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

जरुरी सूचना

2076-04-14

2076-04-14


जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको अत्यन्त जरुरी सूचना

 

नेपाली सेनाका सकलदर्जाहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका पोशाकहरु मध्ये क्यामोप्लाइज कपडा (Camouflage fabric) स्थानीय बजारहरुमा विक्री गर्ने गरेको पाइएको र नेपाली सेनाले मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको क्यामोफ्लाईज कपडा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन रक्षक तथा निजी क्षेत्रका केही सुरक्षा गार्ड¸ गैर सैनिक व्यक्ति तथा अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकोले उक्त कपडा सैनिक व्यक्ति बाहेक अन्य गैर सैनिक व्यक्तिहरुले प्रगोग नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ अन्यथा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने बेहोरा जानकारी गराईन्छ ।

मिति : २०७६।०४।१४