Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

सार्वाजनिक बिदाको जानकारी

2076-09-28

2076-09-28


“संघीय सरकारले निर्णय गरी तोकेको सार्वजनिक बिदाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारहरुले आ-आफ्नो प्रदेशको प्रचलित धर्म, संस्कृति र रितिस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बर्षका बढीमा ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरुमा समेत सार्वजनिक बिदा गर्ने” भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७५।१२।२१ मा निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६ बैशाख १२ गतेको निर्णय अनुसार माघी र माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा मिति २०७६ साल माघ १ र २ गते  प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने भनी ५ नं. प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएको व्यहोरा प्राप्त हुन आएकोले उक्त मितिमा सबै संघ अन्तर्गतका कार्यालयहरु पनि बिदा रहने व्यहोरा सर्वसाधारण सबैमा जानकारी गराइन्छ ।