Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

सवारी पास सम्बन्धी सूचना

2077-03-14

2077-03-14


Dao_Suchana.jpg तस्बिर :

सवारी पास सम्बन्धी सूचना

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस