Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

मिति २०७७।१०।१० गते मा. परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीज्यूबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ

DSC_0387(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0388(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0393(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0394(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0395(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0396(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ
DSC_0404(1).JPG
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ