Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

मुद्दा शाखाबाट गरिने कार्यहरुः-

- क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दाहरुको अनुसन्धानको म्याद थप, अभियोजन पत्र ग्रहण तथा आदेश अनुरुप अ‌ङग पुर्याई पेश गर्ने ।

- फैसला कार्यान्वयन ।

- रिट तथा अन्य विषयको जवाफ ।

- शान्ति सुरक्षा विषयको निवेदन उपर कारवाही ।

- अभिलेख तथा व्यवस्था ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस