Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

आर्थिक प्रशासन शाखा कोठा नं. ११

आर्थिक प्रशासन शाखाबाट गरिने कार्यहरुः-

- राजश्व संकलन तथा सोको लगत अभिलेखन एवं प्रतिवेदन

- धरौटी कारोबारको अभिलेखन

- कार्यालयको चालु एवं पूँजगत खर्चको भुक्तानी, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- स्थानीय शान्ति समिति, गुल्मीको खर्चको भुक्तानी, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको निर्णयानुसारको राहत रकम वितरण, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन

- शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट निकासा भएअनुसार द्वन्द पीडितलाई राहत वितरण, अभिलेखन र सोको प्रतिवेदन


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस