Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

मिति २०७७।०२।१२ गते 

सि.नं.

पालिका

Isolation वेड संख्या

आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको संख्या

कैफियत

महिला

पुरुष

रेसुङ्गा न.पा.
 

२०

1

2

 

जम्मा

२०

1

2

 

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस