Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

Quarantine 2076-12-19

 

मिति २०७७।०२।१५ गतेसम्म क्वारेन्टिन बसेका व्यक्तिहरु र वेड संख्याको  विवरण

सि.नं.

पालिका

क्वारेन्टाइन वेड संख्या

क्वारेन्टाइनमा बसेका सामान्य व्यक्तिको संख्या

जम्मा

कैफियत

महिला

पुरुष

रेसुंगा न.पा.

300

16

184

200

 

मुसिकोट न.पा.

335

22

242

264

 

रुरुक्षेत्र गा.पा.

83

1

81

82

 

चन्द्रकोट गा.पा.

202

6

83

89

 

छत्रकोट गा.पा.

234

31

156

187

 

इश्मा गा.पा.

300

20

170

190

 

मालिका गा.पा.

210

6

115

121

 

धुर्कोट गा.पा.

259

26

232

258

 

कालीगण्डकी गा.पा.

195

9

31

40

 

१०

सत्यवती गा.पा.

130

19

107

126

 

११

गुल्मीदरबार गा.पा.

390

5

172

177

 

१२

मदाने गा.पा.

130

6

115

121

 

जम्मा

2768

167

1688

1855

 

मिति २०७७।०२।०४ गतेसम्म आइसोलेन बसेका व्यक्तिहरु र वेड संख्याको  विवरण

सि.नं.

पालिका

Isolation वेड संख्या

Isolation मा बसेको स‌ंख्या  
 

रेसुङ्गा न.पा.
नव निर्मित म.बा.कार्यालय उपल्लो तमघास

२०

7

 

जम्मा

२०

 

 

पालिकाको स्थान अनुसार क्वारेन्टिन र आइसुलेसन वेड संख्याको विवरण

क्वारन्टिन

आइशुलेसन

सि.न

स्थानीय तहको नाम

रहेको स्थान

बेड सख्या

रहेको स्थान

बेड सख्या

1

रेसङ्गा नगरपालिका

महेद्रमा.बि. रेसङ्गा -1

17

नवनिर्मित महिला बालबालिकाको कार्यालय रे.न.पा.9

 

20

 

पृथ्बी मा.बि. रेसङ्गा -3

5

भाडगाउँ मा.बि.रेसङ्गा-3

10

पधेँराथरि सामुदायिक भवन रेसङ्गा -3

3

 

 

बुद्ध मा.बि. रेसङ्गा -4

8

 

 

सेउघा मा.बि. रेसङ्गा -4

4

 

 

जनहित प्रा.बि. रेसङ्गा-4

4

 

 

जनसहयोग मा.बि. रेसङ्गा -5

15

 

 

साउन्थुम जि.मा.बि. रेसङ्गा -6

15

 

 

भगवति मा.बि. रेसङ्गा-10

15

 

 

राङ्गबास मा.बि. रेसङ्गा-11

15

 

 

रानिपोखरी मा.बि. रेसङ्गा-12

15

 

 

घोर्ले मा.बि. रेसङ्गा -13

15

 

 

जनबिकास मा.बि. रेसङ्गा-14

8

 

 

त्रिभुवन मा.बि. रेसङ्गा -14

7

 

 

2

मुसिकोट नगरपालिका

ने.रा.स.मा.बि.मुनपा

10

 

 

सरस्वती मा.वि

10

 

 

जनज्योती मा.वि

10

 

 

दिपज्योती मा.वि

4

 

 

भगवती नि.मा.वि

10

 

 

छत्र आधारभुत विद्यालय

10

 

 

पौदी प्रा.वि

10

 

 

भगवती प्रा.वि

3

 

 

ने.रा. त्रिभुवन मा.वि

10

 

 

खस्थोक मा.वि

10

 

 

गंगा प्रा.वि

5

 

 

पृथ्वी मा.वि

12

 

 

पेगा नि.मा.वि

10

 

 

जनजागृती मा.वि

10

 

 

खड्कदेवी प्रा.वि

2

 

 

तोलादि प्रा.वि

2

 

 

मुसिकोट मा.वि

18

 

 

पशुपति नि.मा.वि

9

 

 

जनता नि.मा.वि

10

 

 

धारापानी प्रा.वि

6

 

 

बालउद्धार प्रा.वि

4

 

 

दिगामचौर प्रा.वि

8

 

 

महिला सामुदायिक भवन

4

 

 

दुर्गाभवन मा.वि

6

 

 

ने.रा. मा.वि

6

 

 

शिवशकर मा.वि

8

 

 

कालिका प्रा.वि

2

 

 

त्रिभुवन मा.वि

15

 

 

कुर्घा नि.मा.वि

5

 

 

शिव प्रा.वि

4

 

 

स्वारा प्रा.वि

2

 

 

भगवती प्रा.वि

4

 

 

खड्कदेवी प्रा.वि

2

 

 

रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पस

16

 

 

महेन्द्र आदर्श मा.वि

20

 

 

जनज्योती प्रा.वि

10

 

 

श्री कृष्ण नारायण प्रा.वि

5

 

 

शारदा विद्या मन्दिर

6

 

 

मालारानी प्रा.वि

6

 

 

शहिद शम्शेर प्रा.वि

5

 

 

सर्वहित प्रा.वि

3

 

 

ठुलाखर्क प्रा.वि

4

 

 

ददल्का मा.वि

6

 

 

सितापुर मा.वि

7

 

 

सरस्वती नि.मा.वि

2

 

 

ज्ञान ज्योती आधारभुत विद्यालय

2

 

 

अर्लाङकोट हे.पो.

2

 

 

3

रुरु गाउँपालिका

रिडि मा.बि रुरु-1 मा

25

 

 

ज्ञवा.मा.वि  रुरु 4

5

 

 

4

चन्द्रकोट गाउँपालिका

चन्द्रकोट क्याम्पस चन्द्रकोट-1

8

 

 

मानकाटिकाराम क्याम्पसमा चन्द्रकोट-8

6

 

 

  चन्द्रकोट  गा.पा ग्वाघा मा.वि चन्द्रकोट 5 3    
  चन्द्रकोट  गा.पा १ नं. वडा कार्यालयको भवनमा  2    

5

छत्रकोट गाउँपालिका

जनता मा.बि. श्रृगा छत्रकोट-4

5

 

 

सरस्वती मा.बि. छत्रकोट-3

5

 

 

6

ईस्मा गाउँपालिका

आन्दपुर मा.बि.ईस्मा -5

7

 

 

ईस्मा रजस्थल प्रा.स्वा.केन्द्रमा

2

 

 

सरस्वती नि.मा.बि. ईस्मा -6 मा

11

 

 

दोहोली प्रा.स्वा.केन्द्रमा

2

 

 

दर्लामचौर प्रा.स्वा.केन्द्रमा

2

 

 

हस्तिचौर प्रा.स्वा.केन्द्रमा

2

 

 

अम्मरपुर प्रा.स्वा.केन्द्रमा

2

 

 

पालुखा मा.बि.इस्मा -1

9

 

 

ठाढुङ्गा मा.बि.

6

 

 

7

मालिका गाउँपालिका

ठूलिचौर प्राबि मालिका -४ 

15

 

 

अर्जे मा.बि  मालिका 6 मा

10

 

 

मालिका गा.पा.-1 नेटा

15

 

 

मालिका गा.पा.- 5 छापहिले

10

 

 

मालिका गा.पा.-7 घमिर

15

 

 

मालिका गा.पा.-8 मरभुङ्ग

15

 

 

8

धुर्कोट गाउँपालिका

धुर्कोट प्रमान्द भण्डारी क्याम्पस धुर्कोट -5

बस्तु मा

10

 

 

ज्ञानोदय मा.बी  धुर्कोट -2

10

 

 

गणेश मा.बि धुर्कोट -2

10

 

 

नयाँगाउँ मा.बि. धुर्कोट -1

10

 

 

शोमरभोमर मा.बि धुर्कोट -3

10

 

 

न्यूखर्क मा.बि. धुर्कोट -3

10

 

 

पान्चायन मा.बि. धुर्कोट -4

10

 

 

वाग्ला स्वा.चौकी धुर्कोट -7

10

 

 

धुर मा.बि. धुर्कोट -6

10

 

 

ईन्दीरा मा.बि धुर्कोट -6

10

 

 

खाला प्रा.बि.धुर्कोट -1

12

 

 

कालिका प्रा.बि.धुर्कोट -1

20

 

 

नयाँगाउँ प्रा.बि धुर्कोट -1

6

 

 

9

कालिगण्डकी गाउँपालिका

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.1

10

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.2

16

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.3

12

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.4

19

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.5

10

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.6

30

 

 

कालिगण्डकी गाउँपालिका वडा नं.7

20

 

 

10

सत्यवती गाउँपालिका

 सत्यवती मा वि  वडा नं 6

21

 

 

सत्वति गाउँपालिका -6 जोहाङ्गमा घर भाडामा

10

 

 

11

गुल्मी दरवार गाउँपालिका

इस्वरीमा.बि.गु.द.6

15

 

 

सर्योदय मा.बि. गु.द.2

5

 

 

रुन्खादह मा.बि.गु.द4

5

 

 

म्यालपोखरी मा.बि गु.द.3

5

 

 

बलिथुम स्वाथ्यचौकी गु.द.1

5

 

 

12

मदाने गाउँपालिका

श्रीपृथ्बी मा.बि मदाने -06 मा

11

 

 

श्री रियाले मा.बि.मदाने-3

10

 

 

श्री बाझकटेरी मा.बि.मदाने-2

10

 

 

श्रीमेहेलेपोखरी मा.बि. मदाने-4

10

 

 

पुर मा.बि. मदाने-5

10

 

 

अग्लुङ्ग मा.बि मदाने-1

5

 

 

 

जम्मा

118 स्थान

 1045

 

 20

जिल्लाको विभिन्न स्थानीयतहमा रहेका क्वारेन्टिनहरुको विवरण मिति २०७७।०१।०९ गते सम्म

 

Laxman Pandey

Administrative Officer & Information Officer

District Administration Office, Gulmi

mobile no. 9857067244

email : laxman.pandey@nepal.gov.np


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-07-24 14:24:25

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

Powered By: ProActive Developers