Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

दर्ता चलानी शाखाबाट सम्पादित हुने मूख्य कार्यहरु

  • विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुन आएका पत्रहरु दर्ता गरी प्र.जि.अ. समक्ष वा सम्बन्धित फाँटमा पेश गर्ने
  • कार्यालयबाट पठाउनु पर्ने चिठीपत्रहरु विभिन्न निकायहरुमा चलानी गरी पठाउने ।

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस