Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण


मिति कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-08-04 सरकारी घर- जग्गा तथा श्रोत सम्पत्ति र सवारी साधनको विवरण
2076-08-04

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस