Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-04-17 मिति २०७८।०४।१७ कोभिड-१९ को गुल्मी जिल्लाको संक्षिप्त विवरण ।
18 घण्टा अगाडी
2078-04-14 मिति २०७८ असार १६ गते सम्म निवेदन पेश गरेका निवेदकहरुको राहदानी यस कार्यालयमा उपलब्ध भएकोले आफुले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित आफैले कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।
3 दिन अगाडी
2078-04-13 मिति २०७८।०४।१३ कोभिड-१९ को गुल्मी जिल्लाको संक्षिप्त विवरण ।
4 दिन अगाडी
2078-04-12 मिति २०७८।०४।१२ कोभिड-१९ को गुल्मी जिल्लाको संक्षिप्त विवरण ।
5 दिन अगाडी
2078-04-11 मिति २०७८।०४।११ कोभिड-१९ को गुल्मी जिल्लाको संक्षिप्त विवरण ।
6 दिन अगाडी