Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेत्र प्रसाद पन्थी


नेत्र प्रसाद पन्थी


नेत्र प्रसाद पन्थी
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847184140
ठेगाना रेसुङ्गा 7, गुल्मी
बहाल मिति N/A