Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

आ.व. ०७७/०७८ को स्वीकृत जिल्ला दररेट कायम गरिएको सूचना

2077-04-06

2077-04-06


जिल्ला दररेट कायम गरिएको सूचना

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस