Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

मिति २०७८।०४।०२ कोभिड-१९ को गुल्मी जिल्लाको संक्षिप्त विवरण ।

15 दिन अगाडी

2078-04-02


Copy_of_Covid_19_Dashboard_00001(2).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस