Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

राहदानी प्राप्त भएको

7 महिना अगाडी

2077-09-13


यस कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी २०७७ साल चैत्र ०३ गतेसम्म  निवेदन पेश गरेका  निवेदकहरुको राहदानी यस कार्यालयमा उपलब्ध भएकोले आफूले पैसा तिरेको रसिदको अर्धकट्टी तथा नागरिकता वा पहिचान खुल्ने कागजात सहित आफैले कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारी गराइन्छ  । 

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस