Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अपरेटर (करार) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

2076-11-14

2076-11-14


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस