Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

तम्घास गुल्मी

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

1 महिना अगाडी

2077-10-18


जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा कार्यालयको फोन नं. 079-521141 मा जुनसुकै समयमा टिपाउन सकिने छ । गुनासो टिपाउँदा गुनासोको संक्षिप्त व्यहोरा सम्बन्धित फाँट/शाखा, गुनासोकर्ताको  सम्पर्क नं. र सम्भव भएसम्म नाम समेत टिपाउनुहुन अनुरोध छ ।