Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

०७५ फागुन १ गतेको कार्यालय प्रमुख बैठकका निर्णयहरु

2075-11-02

2075-11-02


 

निर्णयहरु

निर्णय नं. १

जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको अर्धवार्षिक समीक्षा गरियो । कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रमनुसार गरिने क्रियाकलापहरुको work-flow chart सहितको कार्ययोजना तयार गरी पारदर्शी र जवाफदेहीढङ्गले संचालन गर्ने ।

निर्णय नं. २

सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले चालु आ.व. मा संचालन हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम/योजना/आयोजनाको तपसिल बमोजिमको ढाँचामा कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका पठाउन अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म नपठाउने कार्यालयले सफ्टकपी ईमेल ठेगाना daogulmi2046@gmail.com मा र हार्डकपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ गुल्मीमा यथासिघ्र पठाउने ।

सि.नं.

कार्यक्रम /आयोजना/ योजना

क्रियाकलाप

विनियोजित बजेट

सन्चालन हुने स्थान

कार्य सम्पन्न गर्ने अवधी

Site Supervision तोकिएको कर्मचारी नाम¸ पद र सम्पर्क नं.

ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनी/समितिको नाम र सम्पर्क

कैफियत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निर्णय नं. ३.

गृह मन्त्रालयको च.नं. १४०० मिति २०७५।१०।२८ को अद्यावधिक विवरण प्रकाशन गर्ने सम्बन्धको पत्र बैठकमा पेश भई छलफल गरियो । जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन¸२०६४ को दफा ५(३) र सो को नियमावलीको नियम (३) बमोजिमको विवरण प्रत्येक तीन/तीन महिनामा प्रकाशन गरी आफ्नो कार्यालयको वेभसाईट/सामाजिक सञ्जालमा राख्ने व्यवस्था मिलाई जिल्ला हुलाक कार्यालयमा समेत अनिवार्य रुपमा पठाउने ।

निर्णय नं. ४

नेपाल सरकार¸ वन तथा वातावरण मन्त्रालय को च.नं. ७२७ मिति २०७५।१०।०८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धको पत्र बैठकमा पेश भई छलफल गरियो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन वा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने कार्यमा संलग्न परामर्शदाताहरुको योग्यता तोकीय अनुसार हुने गरी सम्बन्धीत कार्यालयले सो सम्बन्धीका कार्य गर्ने ।

निर्णय नं. ५

६९ ‌औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७५ जिल्ला मूल समारोह समिति गुल्मीले आयोजना गर्ने विविध कार्यक्रममा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने ।

 

निर्णय नं. ६

तेस्रो निर्वाचन दिवश २०७५ फागुन ७ गते निर्वाचन आयोगबाट तय भएको कार्यक्रम अनुसार "लोकतन्त्र र निर्वाचन" विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालनको आवश्यक व्यवस्थापन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले   गर्ने ।

निर्णय नं. ७

फागुन महिनाको दोस्रो साता पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ गुल्मीको समन्वयमा संचालन हुने एकीकृत घुम्ति शिविरको पूर्व तयारीमा रहने ।

निर्णय नं. ८

जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनहरुको विवरण तपसिल बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सफ्टकपी ईमेल ठेगाना daogulmi2046@gmail.com र हार्डकपी जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ गुल्मीमा यथासिघ्र पठाउने ।

तपसिल

कार्यालयको नाम : ..........................................................................

सि.नं

किसिम (कार¸ जीप¸ पिकअप¸ मोटरसाइकल¸ स्कुटर¸ ट्रक¸ टेक्टर¸एम्बुलेन्स¸ ट्यांकर)

सवारी साधनको ब्राण्ड

(जस्तै टाटा सफारी¸ महिन्द्र स्करपियो आदी)

सवारी संख्या

सवारी दर्ता नं.

मोडल नं बनेको वर्ष

सवारी साधनको अवस्था

१.

 

 

 

 

 

 

 

निर्णय नं. ९.

सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन जिल्लास्थित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई बदलिदो परिवेश अनुसार शान्तिसुरक्षा र अमन चयन¸ सुशासन र सेवा प्रवाह¸ सामाजिक सुधार र रुपान्तरण¸ विपद् व्यवस्थापन समनव्य र सहजीकरण¸ सदाचार र आर्थिक अनुशासन जस्ता विषयमा संवेदनशील भई बढ्न उत्प्रेरित गर्ने ।

समाचार


सबै हेर्नुहोस
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-10-24 11:57:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी

Powered By: ProActive Developers